FAQ - Prova på X-trafik 

Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna om vår Prova på kampanj


Vem kan ansöka om att bli prova på-resenär?
Alla som är över 18 år och  som reser med/kör bil till och från jobbet/studierna minst tre dagar per vecka samt har en fungerande mejladress. 

Vilka är villkoren för mig som prova på-resenär?
Här kan du läsa mer om villkoren för att vara prova på-resenär.

Hur gör jag för att bli prova på-resenär?
Du går in på www.prova.xtrafik.se där ansökningslänken finns. Det är viktigt att du i ansökningsformuläret anger din mejladress, kom ihåg att kontrollera stavningen så att mejladressen blir korrekt.

När är sista dag jag kan ansöka om att bli prova på-resenär?
Sista ansökningsdag är den 4 september 2019. Inga ansökningar tas emot efter detta datum.

När är prova på-perioden?
Prova på-perioden pågår mellan 1 oktober - 30 oktober 2019. Datumet går inte att ändra utan är samma för alla prova på-resenärer.

Hur gäller prova på-kortet?
Du kan resa med alla X-trafiks bussar och X-tåg i hela Gävleborgs län samt med X-trafiks bussar till Falun och med våra bussar och X-tåg till Sundsvall. Du kan även resa med SJs tåg (ej nattåg) inom Gävleborgs län och till/från Sundsvall samt med Tåg i Bergslagen på sträckan Gävle - Falun.
 
Vad händer om jag som prova på-resenär inte kommer kunna resa alls på mitt kort eller blir sjuk under prova på-perioden och inte kan resa i snitt minst tre dagar per vecka?
Om får ett prova på-kort men inte kommer kunna uppfylla villkoren är det viktigt att du kontaktar oss på marknad.xtrafik@regiongavleborg.se och meddelar detta för att undvika att bli fakturerad kostnaden (1552 kr) för prova på-kortet.

Blir alla som ansöker prova på-resenärer?
X-trafik kontrollerar alla ansökningar för att se vilka som uppfyller villkoren, d.v.s. att de som ansökt är över 18 år och är vanebilister samt har godkänt sina åtaganden (resa med X-trafik och/eller SJ och Tåg i Bergslagen i snitt minst tre dagar/vecka samt besvara två uppföljningsenkäter). Vi kontrollerar även att fördelningen av prova på resenärer är spridd geografiskt och att kapacitet finns på våra bussar och X-tåg. De 750 första ansökningarna som uppfyller villkoren får prova på. 

När får man besked om man är utvald som prova på-resenär?
De som ansökt men som inte blivit utvalda får besked via e-post, likaså de som blir utvalda. Beskeden skickas ut cirka en vecka efter att ansökningstiden gått ut.

När får jag mitt prova på-kort?
Prova på-korten och följebrev (med instruktioner om hur man använder kortet) skickas ut med post till adressen du angav vid din ansökan. Du får ditt prova på-kort några dagar innan prova på-perioden startar. Har du blivit uttagen men inte fått ditt prova på-kort senast den 26 september kontaktar du X-trafik på marknad.xtrafik@regiongavleborg.se.

Får jag låna ut mitt prova på-kort?
Under prova på-perioden är kortet avsett att användas av dig som är utvald prova på-resenär. Du får därför inte överlåta eller sälja det till någon annan. Vill någon du känner, som inte redan reser med X-trafik, prova att resa någon enstaka gång när du inte behöver använda kortet går detta bra så länge du kan uppfylla villkoren som prova på-resenär. Kortet är kopplat till ditt personnummer och är av den anledning personligt under prova på-perioden.

När skickas uppföljningsenkäterna ut?
Den första uppföljningsenkäten, som beskriver prova på-resenärernas upplevelser och resorna under prova på-perioden, skickas ut några dagar efter prova på-periodens slut. Den andra, och sista, uppföljningsenkäten kommer att skickas ut cirka sex månader efter prova på-perioden (april 2020) och kommer att beskriva dina dåvarande resvanor. Vi hoppas att många av er som varit prova på-resenärer har fortsatt resa med oss tack vare prova på-möjligheten ni fått.

Är det inte orättvist mot de som redan reser med X-trafik?
Prova på-kortet är gratis för prova på-resenärerna men däremot är det inte utan åtaganden. Prova på-resenärerna åtar sig att besvara två uppföljningsenkäter och att lämna bilen i snitt minst tre dagar per vecka. I snitt fortsätter cirka 20 - 50 % att resa med kollektivtrafiken även efter prova på-perioden. Genom att fler reser med kollektivtrafiken får X-trafik ökade biljettintäkter vilket gynnar även de befintliga kunderna då detta kan leda till ett större utbud av kollektivtrafik. Många av länets pendlingsstråk har dessutom god kapacitet, dvs stolar att fylla, vilket gör att det inte blir för trångt för de befintliga resenärerna. Vi gynnas alla av att fler lämnar sin bil hemma och reser med ett miljömässigt hållbart alternativ som dessutom kan minska antalet trafikolyckor. Det ger en tryggare trafik och ett mer hållbart samhälle!

Jag har ytterligare frågor, vart vänder jag mig?
Det går bra att du mejlar din fråga till marknad.xtrafik@regiongavleborg.se