Här nedan finner du villkoren för att få chansen att prova på att resa gratis i 30 dagar

  • Du är över 18 år och reser med bil minst tre dagar i veckan.
  • Du pendlar inte med X-trafik idag.
  • Du ska kunna resa under perioden 1-30 oktober 2019, i snitt minst tre dagar per vecka*.
  • Du har en fungerande e-postadress som du även anger i din ansökan. Samma e-postadress kan inte användas för flera ansökningar, används samma e-postadress för flera ansökningar sparas endast den första ansökan.
  • Du ska besvara två uppföljningsenkäter som skickas via e-post som handlar om dina resvanor.
Genom att ansöka om att få delta i X-trafiks prova på-kampanj och ha möjlighet att resa gratis i 30-dagar ingår du ett avtal med X-trafik där ovanstående villkor ska uppfyllas.
* "I snitt minst tre dagar per vecka" betyder att du vissa veckor kan resa mindre och andra veckor mer men ändå uppfylla villkoren.

Får du ett prova på-kort men inte uppfyller ovanstående villkor kan du komma att bli fakturerad kostnaden för prova på-kortet (1552 kr).

Vi kontrollerar att fördelningen av prova på-resenärer är spridd geografiskt och att kapacitet finns på våra bussar och X-tåg. De 750 första ansökningarna som uppfyller villkoren får prova på.

Om du har frågor mejla dem till marknad.xtrafik@regiongavleborg.se